Solární panely

V dnešní době jsou solární ohřevy užitkové vody a předehřevy topení už běžnou věcí. Ohřev teplé vody pomocí slunečních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Systém je poměrně jednoduchý, účinný a spolehlivý.

Zkušenosti ukazují, že dobře navržené kvalitní zařízení dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody.

Solární systémy s vyspělou technologií dokážou pracovat s účinností 80 %. Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou jednotku podle teplotního rozdílu mezi slunečními kolektory a zásobníkem teplé vody.

Dohřev teplé vody se v případě potřeby provádí el. topnou jednotkou. Případně můžeme zvolit zásobník o objemu 300 l, který je vybaven druhou topnou spirálou (umístěnou v horní části pro ohřev kotlem či krbem). Tato varianta se zatím jeví jako nejběžnější, zvláště pak u domů v nízkoenergetickém provedení.

solární panely

KOLEKTORY

Hlavní součástí solárního systému jsou kolektory. Nejčastěji se setkáváme s plochými kolektory s kovovým absorbérem opatřeným selektivním povrchem a s jedním zasklením. Tyto panely zcela vyhovují pro ohřev teplé vody po větší část roku.

Při nízkých venkovních teplotách, nižší intenzitě slunečního záření nebo pokud potřebujeme vyšší teplotu, například pro vytápění, jsou výhodnější trubicové vakuové kolektory. Mají sice menší tepelné ztráty a tedy vyšší účinnost v nepříznivých podmínkách, jako je například menší sluneční svit, ale také jsou o něco dražší.

VYROBENÉ TEPLO

Roční produkce energie z 1 m2 kolektorové plochy je u plochých kolektorů zhruba mezi 300 až 500 kWh. U vakuových kolektorů jsou hodnoty vyšší. V rozmezí mezi 450 až 700 kWh.
Pokud používáte pro ohřev vody elektřinu, např. sazbu D 25d nebo D 26d (noční proud), pak každý metr čtvereční kolektoru představuje roční úsporu přibližně 900 až 1400 Kč.

ZÁSOBNÍKY

Druhá významná součást solárního systému je zásobník. Do rodinných domů většinou dodáváme zásobníky ocelové, smaltované od firmy DRAŽICE. Protikorozní ochranu zajišťuje hořčíková anoda. Nabízíme a na přání dodáme i zásobníky nerezové, které jsou ovšem o něco dražší.

V případech, kdy se solární systém používá k vytápění, se instaluje akumulační nádrž, která má podstatně větší objem. Teplo je akumulováno v topné vodě vytápěcího systému a teplá užitková voda se ohřívá v takzvaném plovoucím bojleru nebo pomocí průtokového výměníku.

Širokou nabídku solárních sestav pro vytápění nebo jen pro ohřev užitkové vody Vám nabídneme a bližší informace podáme v kanceláři naší firmy, navštivte nás.